pass1920

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku to publiczna, wojewódzka, akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli prowadzona przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Integralną częścią centrum jest biblioteka pedagogiczna.

NASZE WARTOŚCI

W pracy stawiamy na profesjonalizm, rozwój i nowoczesność.
Realizujemy zadania bazując na współpracy i kreatywności wszystkich pracowników.
Cechują nas odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, życzliwość i szacunek wobec adresatów naszych usług.

WIZJA

Jesteśmy nowoczesną placówką, w której szczególnie ceni się wiedzę, kreatywność i profesjonalizm.
Przygotowujemy nauczycieli do edukacji na miarę XXI wieku poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych.

NASZĄ MISJĄ JEST

 • wspomaganie funkcjonowania szkół i placówek
 • inicjowanie i promowanie wartości edukacji na szczeblu lokalnym
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
 • upowszechnianie najnowszych zasobów i źródeł informacji pedagogicznej
 • promowanie nowych kierunków w edukacji poprzez stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • podnoszenie efektywności kształcenia w szkołach i budowanie pozytywnego wizerunku w środowisku oświatowym
 • dążenie do pełnej satysfakcji odbiorców usług edukacyjnych

PRIORYTETY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

 • prowadzenie kompleksowego wspomagania szkół i placówek we współpracy z biblioteką pedagogiczną i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
 • wspieranie systemu kształcenia zawodowego
 • doskonalenie kompetencji cyfrowych odbiorców usług edukacyjnych
 • kreowanie nowoczesnego wizerunku biblioteki

 

MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW

1 miejsce odkrywania talentow b

 

AMBASADOR TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH
W EDUKACJI

tikwww