pass1920

Dołącz do Antypiratów

piraciminiZapraszamy szkoły, biblioteki, placówki oświatowe i instytucje kultury do udziału w IV edycji ogólnopolskiej akcji Kwietniowi Antypiraci organizowanej przez nasze Centrum.
Udział jest innowacyjnym sposobem kształtowania u młodych ludzi kompetencji kluczowych, w tym kompetencji informacyjnych, cyfrowych i społecznych.

Pierwszy etap działań rozpocznie się w marcu. Zarejestrowani uczestnicy przystępują do pracy online metodą projektu przy tworzeniu wspólnej prezentacji.

Więcej informacji TUTAJ

ZAPISY:
Szkoła/placówka TUTAJ
Koordynator akcji TUTAJ