pass1920

Regulamin dot. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Wniosek o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną powinna dołączyć do dokumentacji zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz informację w związku z przetwarzaniem danych osobowych