pass1920

W stronę potrzeb nowoczesnej szkoły – konferencja Wielokulturowość w edukacji

wielominnnKonferencja Wielokulturowość w edukacji zorganizowana 24 października przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku okazała się sukcesem frekwencyjnym i cennym doświadczeniem merytorycznym.
Wydarzenie swoim patronatem objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Dyrektor Grażyna Troszyńska powitała znakomite grono nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, wychowawców, bibliotekarzy, pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych, muzeów, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

We wstępie prowadząca konferencję Dorota Łańcucka podkreśliła, jak ważne jest kształtowanie kompetencji międzykulturowych, a więc takich kompetencji kluczowych, jak kompetencje obywatelskie, społeczne i osobiste. Wszyscy prelegenci podzielili się wiedzą i doświadczeniem oraz zaprezentowali konkretne narzędzia przydatne m.in. w pracy z dziećmi i młodzieżą: Tomasz Wąsik, Kierownik Działu Historycznego w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Dominika Cieślikowska, psycholog międzykulturowy, członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, Julia Godorowska, reprezentująca Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy oraz Anna Szajerska, z Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie. W ostatnim wystąpieniu zatytułowanym Wielokulturowość w systemie edukacji hiszpańskiej na przykładzie Andaluzji Dyrektor KPCEN Grażyna Troszyńska podzieliła się refleksjami z wizyty studyjnej, w której wzięli udział pracownicy placówki.

Zwieńczeniem konferencji były zajęcia warsztatowe Jedna Polska, wiele kultur. II Rzeczpospolita w pamięci świadków, które poprowadziła Monika Koszyńska, Kierowniczka Sekcji Programów dla Nauczycieli z Działu Edukacji w Muzeum Historii Żydow Polskich POLIN w Warszawie oraz warsztaty Czego oczy nie widzą, czyli ekspresowy kurs kompetencji międzykulturowych pod kierunkiem pomysłodawczyni Dominiki Cieślikowskiej.

Organizatorów konferencji, prelegentów i zaproszonych gości z różnych środowisk połączyła piękna myśl zacytowana przez Dyrektor Grażynę Troszyńską, a sformułowana przez przedstawiciela Fundacji Malaga Acoge: „Mamy jeden świat, który należy do nas wszystkich”.