pass1920

Pracownicy KPCEN docenieni

minden19W tym roku uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się w naszym Centrum w dniu 11.10.2019.

Dyrektor Grażyna Troszyńska w imieniu swoim oraz wicedyrektor Teresy Marek i wicedyrektora Patryka Krzemińskiego złożyła wszystkim pracownikom placówki motywujące i pełne entuzjazmu życzenia. Następnie wręczyła nagrody jubileuszowe: Pani Agacie Safian z okazji 20-lecia pracy zawodowej oraz Pani Barbarze Leszczyńskiej obchodzącej 35-lecie. Z kolei trzy osoby z grona pracowników zdobyły kolejne stopnie awansu zawodowego: Pani Agata Antkowska i Pani Dorota Gołębiewska – uzyskały status nauczyciela dyplomowanego, zaś Pan Marcin Ćwikliński złożył uroczyste ślubowanie związane z uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego.

Wyjątkowe wyróżnienie otrzymała Pani Dorota Łańcucka: Medal Złoty za Długoletnią Służbę. Ponadto Dyrektor Grażyna Troszyńska oficjalnie pogratulowała laureatom Nagrody Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym roku uhonorowane zostały dwie Panie: Anna Puścińska i Dorota Gołębiewska. Następnie Grażyna Troszyńska wręczyła dwudziestu trzem pracownikom nagrody dyrektora KPCEN będące wyrazem uznania za wyniki w pracy zawodowej. Spotkanie osłodził tort, a innych wrażeń zmysłowych dostarczyła projekcja dwóch krótkich filmów: z Nocy Bibliotek oraz działalności KPCEN.

Przyłączając się do słów Pani Dyrektor Grażyny Troszyńskiej, serdecznie gratulujemy nagrodzonym, a wszystkim pracownikom życzymy kreatywności, wnikliwości i szukania inspiracji.